Stål prov

Snälla - inga vapenfrågor

 

Please - no questions about your old guns

 

Stålprov

Stål i kaliber 12

CIP anger två olika standarder: en normal patron och en högeffektspatron för 70mm. Högeffektspatronen har då samma prestanda i princip som 76mm patronen laddad med bly.

Klasser

Normalpatron 70mm

Högeffekts-
patron 70mm

Magnumpatron 76mm

Utgångshastighet

425 m/s

430

430

Max arbetstryck

740 bar

1050 bar

1050 bar

Mynningsmoment

12 Ns

13,5 Ns

15 Ns

Laddvikt

Max 32 gram

-

-

Hagelstorlek

Max 3,25mm US4

Ingen formell övre gräns

4,00mm US1, se nedan angående choke.

Ingen formell övre gräns

4,00mm US1, se nedan angående choke.

Hagelhådhet

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Choke (strypning)

 

Om grövre hagel än 4,00 mm får pipans choke inte överstiga 0,5mm vilket brukar ge cirka halv choke med blypatroner

Om grövre hagel än 4,00 mm får pipans choke inte överstiga 0,5mm vilket brukar ge cirka halv choke med blypatroner

Mynningsmomentet ges av laddvikten i kilo multiplicerat med utgånsgahstigheten.

Ex. 40 grams laddning och 300 m/s hastighet ger 0,004 * 300 = 12 Ns

Stålprovi  16 ga

CIP har bara en standard för kaliner 16 och det är normalpatronen, efter som det inte finns någon magnumatron till kaliber 16 finns det ingen högeffekttspatron heller

CIP

Normal Stålpatron 70mm (2 3/4”)

Fart

390 m/s

Max arbetstryck

780 bar

Momentum

9.5 Ns

Max laddvikt

-

Hagelstorlek

Max 3,00mm US5

Hardness

Surface VH1 (110 Vickers)
Core VH1 (100 Vickers)

Choke

 

Stål i kaliber 20

CIP anger två olika standarder: en normal patron och en högeffektspatron för 70mm. Högeffektspatronen har då samma prestanda i princip som 76mm patronen laddad med bly.

Klasser

Normalpatron 70mm

Högeffekts-
patron 70mm

Magnumpatron 76mm

Utgångshastighet

410 m/s

410 m/s

430 m/s

Max arbetstryck

830 bar

1050 bar

1050

Mynningsmoment

9,3 Ns

11 Ns

12 Ns

Laddvikt

-

-

-

Hagelstorlek

3,00mm US5

3,25mm US4, se nedan angående choke.

3,25mm US4, se nedan angående choke.

Hagelhådhet

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Yta VH1 (110 Vickers)
Kärna VH1 (100 Vickers)

Choke (strypning)

 

Om grövre hagel än 3,25 mm får pipans choke inte överstiga 0,5mm vilket brukar ge cirka halv choke med blypatroner

Om grövre hagel än 3,25 mm får pipans choke inte överstiga 0,5mm vilket brukar ge cirka halv choke med blypatroner

 

För vapen avsedda för högeffektspatroner ska pipan ha en viss lägsta kvalitet. Stål kvaliteten uttryckt som sträckhållfastheten R mätt i N/mm2 och tvärssnittsarean av pipan (om pipan har choke ska ytan mätas i halva chokekonan) mätt i mm2.

Q = R x S

Q skall vara över 65000N.

 

 

Copyright 2012 © shotguns.se

Last updated: 2012-12-05